www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Advanced grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Advanced grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Advanced grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Advanced grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso + ing alebo to + neur?itok. Advanced grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvoriť slovnú zásobu. Advanced general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych podstatných menách a ich definíciách. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Vysvetlenie vás navedie. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Do medyier dopl?te vhodné slovo alebo frázu. Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te vhodné slovo alebo frázu pouzívané v obchodnom práve. Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
Vhodným slovom dopl?te vety (obchodné právo). Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
Vhodným slovom dopl?te vety (obchodné právo). Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
Dopl?te chýbajúce slová alebo frázy. Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
Dopl?te chýbajúce slová alebo frázy pou?ívané v obchodnom práve. Napí?te celé slovo. Proficiency general vocabulary: právo a poriadok Fill in the empty spaces  
More exercises:
 5  4  3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.