www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'PRÁCA'

práca, obchod, priemysel, priemyselné vz?ahy, zamestnania
 
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúcich ľudí k tomu, ?o robia. Pre-intermediate general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: práca multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili anglické porekadlá a práci. Upper intermediate general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  
Zame?te nesprávne slová v týchto anglických porekadlách o práci. Proficiency general vocabulary: práca Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í sposob ako doplniť tieto anglické porekadlá a práci. Advanced general vocabulary: práca multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili anglické porekadlá a práci. Lower intermediate general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  
Opravte tieto príslovia tak, aby ste vytvorili správne anglické porekadlá a práci. Upper intermediate general vocabulary: práca Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í sposob ako doplniť tieto anglické porekadlá a práci. Upper intermediate general vocabulary: práca multiple choice  
Dopl?te do medzier najvhodnej?ie slovo, aby ste vytvorili porekadlo o práci. Proficiency general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Dopl?te do medzier najvhodnej?ie slovo, aby ste vytvorili porekadlo o práci. Upper intermediate general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Who does these things?
(Translated soon!)
Beginner's English general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Who does these things? Find the best word.
(Translated soon!)
Elementary English general vocabulary: práca Crossword  
Who does these things? Put the words into the sentences.
(Translated soon!)
Elementary English general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  

'PRÁCA'
práca, obchod, priemysel, priemyselné vz?ahy, zamestnania 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.