www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'SLOVOTVORBA'

predpony, prípony, zložené slová, zložené podsatné mená, zložené prídavné mená
 
Instructions Level   Quiz    
Vyberte vhodnú predponu, pri?om vytvorte nové slová. Pomo?e vám vysvetlenie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Vysvetlenie vás navedie. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením vhodného slova vytvorte zlo?ené podstatné mená. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením vhodného slova vytvorte zlo?ené kolokácie, ktoré sú definované vysvetlením. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením whodného slova vytvorte zlo?ené podstatné mená ( = anglické kolokácie). Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá reprezentuje ?íslo. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Vysvetlenie vás navedie. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením whodného slova vytvorte zlo?ené podstatné mená, ktoré sú definované vysvetlením. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  

'SLOVOTVORBA'
predpony, prípony, zložené slová, zložené podsatné mená, zložené prídavné mená 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.