www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'ŠPORTY A HRY'

olympijské a neolympijské hry, atletika, loptové hry, zimné-letné športy, vo?ný ?as, rekreácia
 
Instructions Level   Quiz    
Ako sa nayývajú µudia opísaní v hraní ?portov a hier? Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné slovo pou?ívané v kartových hrách. Pou?ite VE?KÉ písmená na za?iatku viet. Proficiency general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa ?portu a hier. Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa ?portu a hier. Pre-intermediate general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa atletiky. Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  

'ŠPORTY A HRY'
olympijské a neolympijské hry, atletika, loptové hry, zimné-letné športy, vo?ný ?as, rekreácia 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.