www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'PRÍDAVNÉ MENÁ'

kvality, porovnávacie, superlatívy, zložené prídavné mená, akostné prídavné mená
 
Instructions Level   Quiz    
Nasledujúce predpony dopl?te tek, aby vytvorili záporný tvar. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  
Vyberte správnu predponu tak, aby ste vytvorili prídavným menám ich záporné tvary. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Prira?te nasledujúce nedatívne prídavné mená k ich definíciám. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  
Nájdite najvhodnej?ie slovo, ktoré je opísané. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Napí?te záporný tvar prídavného mena v zátvorkách. Upper intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvori» slovnú zásobu. Advanced general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar prídavného mena v zátvorkách. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar prídavného mena v zátvorkách. Upper intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvori» slovnú zásobu. Upper intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvori» slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopí?te správnu príponu tak, aby ste vytvorili správny negatívny tvar týchto prpídavných mien. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Dopl?te negatívny tvar týchto prídavných mien. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Nájdite prídavné meno, ktoré znamená 'excessively forward' Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Crossword  
Nájdite prídavné meno s významom: 'not willing to be flexible' Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Crossword  
Prira?te prídavné mená k ich definíciám. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  

'PRÍDAVNÉ MENÁ'
kvality, porovnávacie, superlatívy, zložené prídavné mená, akostné prídavné mená 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.