www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'?INY A ?INNOSTI'

slovesá, ?o robia veci, ?o robia ?udia, pohyby
 
Instructions Level   Quiz    
Prira»e nasledujúce slová k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
V nasledujúcich slovách a/alebo ich definíciách sú nejaké hláskové chyby. Niektoré sú správne. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dopl?te nasledovné slovesá do nasledovných viet. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Prira?te nasledujúce negatívne slovesá k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych slovesách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te tieto slovesá tak, aby ste vytvorili frázové slovesá týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Upper intermediate business vocabulary: obchodné idiómy Put in the words from the wordlist  
Vlo?te správne sloveso tak, aby ste vytvorili frázové slovesá týkajúce sa obchodu. Upper intermediate business vocabulary: obchodné idiómy Fill in the empty spaces  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Elementary English general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Elementary English general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Proficiency general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety. Lower intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slovesá, aby ste vytvorili ligické vety. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  

'?INY A ?INNOSTI'
slovesá, ?o robia veci, ?o robia ?udia, pohyby 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.