www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'TRPNÝ ROD'

trpný rod vo všetkých prítomných, minulých , budúcich ?asoch
 
Instructions Level   Quiz    
Sloveso v zátvorke dajte do pasívneho rodu. Pou?ite iba pasíva jednoduchédo minulého ?asu. Upper intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Advanced grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Advanced grammar: trpný rod multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Proficiency general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety. Lower intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  

'TRPNÝ ROD'
trpný rod vo všetkých prítomných, minulých , budúcich ?asoch 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.