www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'AKCIE A SKUPOVANIE AKCIÍ'

zlú?enie podnikov, trh cenných papierov a všetko týkajúce sa investícií
 
Instructions Level   Quiz    
Prira?te tieto zlo?ené výrazy k ich definíciám týkajúcich sa investícií a trhu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Put in the words from the wordlist  
Dopl?te tieto slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Na konci viet pou?ite VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Put in the words from the wordlist  
Opravte hláaskové chyby v týchto vetách týkajúcich sa investícií a trhu s cennými papiermi. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Zame?te nesprávne slová dobrými tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Upper intermediate business vocabulary: akcie a skupovanie akcií multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa investíciíí a obchodu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Fill in the empty spaces  

'AKCIE A SKUPOVANIE AKCIÍ'
zlú?enie podnikov, trh cenných papierov a všetko týkajúce sa investícií 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.