www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'MARKETING'

stanovenie cien, predaj, reklamný predaj
 
Instructions Level   Quiz    
V ka?dej vete, týkajúcej sa obchodu a obchodovania, je hlásková chyba. Nájdite ju a opravte. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dopl?te slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Na za?iatku viet pou?ite VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: marketing Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Upper intermediate business vocabulary: marketing Put in the words from the wordlist  
Zame?te nesprávne slová dobrými tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Advanced business vocabulary: marketing Rebuild the sentences  
vyberte najlep?ie slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Advanced business vocabulary: marketing multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Put in the words from the wordlist  
Zame?te nesprávne slovátak, aby ste vytvorili správne zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing multiple choice  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Advanced business vocabulary: marketing Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Fill in the empty spaces  

'MARKETING'
stanovenie cien, predaj, reklamný predaj 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.