www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'Ú?TOVNÍCTVO A FINANCIE'

bežné a menej obvyklé slová používane vo svete ú?tovníctva a financií
 
Instructions Level   Quiz    
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vytvorili výrazy týkajúce sa ekonomiky a financií. Proficiency business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vytvorili výrazy týkajúce sa ekonomiky a financií. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vytvorili výrazy týkajúce sa ekonomiky a financií. Proficiency business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa ekonomiky a financií. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite na za?iatku viet VE?KÉ písmená. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Put in the words from the wordlist  
Opravte nesprávne výrazy (zlo?ené podstatné mená) v nasledujúcich vetách. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite na za?iatku viet VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite na ya?iatku viet VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Prira?te tieto zlo?ené podstatné mená k ich definíciám týkajúcich sa ú?tovníctva a da?ovníctva. (Na za?iatku viet pou?ite VE?KÉ písmená) Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstatné mená týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Lower intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Put in the words from the wordlist  
Opravte tieto vety tak, aby ste vytvorili zmysluplné zlo?ené podstatné mená týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstatné mená týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie multiple choice  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa u?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite VE?KÉ písmená na za?iatku viet. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  

'Ú?TOVNÍCTVO A FINANCIE'
bežné a menej obvyklé slová používane vo svete ú?tovníctva a financií 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.