www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'BUDUCNOST'

Future simple, Future continuous, Future perfect simple i Continuous
 
Instrukcije Nivo   Kviz    
Stavite glagole u zagradama u buduce vrijeme(will ili going to) Pre-intermediate gramatika: Buducnost Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u Future ( will ili going to) Elementary English gramatika: Buducnost Fill in the empty spaces  
Stavite glagol u zagradama u Present Continuous ili Future Simple.Ponekad je mogu?e oboje. Pre-intermediate gramatika: Buducnost Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u budu?nost koriste?i will+infinitiv(Future Simple) ili will+ing(Future Continuous) Upper intermediate gramatika: Buducnost Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u buduce vrijeme (will ili going to). Takode ubacite i glagol. Lower intermediate gramatika: Buducnost Fill in the empty spaces  

'BUDUCNOST'
Future simple, Future continuous, Future perfect simple i Continuous 
Mini site-mapa:
Homepage | Izaberite vježbu | Vježbe za po?etnike | Vježbe elementarnog stepena | Vježbe pred-srednjeg stepena | Vježbe nižeg-srednjeg stepena | Vježbe višeg-srednjeg stepena | Vježbe naprednog stepena | Vježbe profesionalnog stepena | Vježbe gramatike | Leksikon vježbe | Vježbe poslovnog engleskog jezika | Ukrštenice | Višestruki izbor vježbi | Vježbe popunite prazna polja | Vježbe ubacite rije?i | O nama | Virtualni razredi| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Šta je nonstopenglish.com?
Možete vježbati gramatiku i rje?nik eng. sa besplatnim interaktivnim vježbama.Lagano nau?ite nove rije?i.Vježbe su namijenjene za sve nivoe.Tako?e,ima mnogo vježbi poslovnog eng.Nastavnici mogu dobiti vježbe,koje se mogu printati,u njihov mailbox.