www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'CHARAKTER I OSOBOWO??'

przymiotniki okre?laj?ce cechy charakteru i osobowo??
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw przymiotniki jako nazwiska osób opisanych definicjami. Np.: Mrs _____ cannot choose between two things. Rozwi?zanie: Mrs Indecisive cannot.... Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (U?yj Du?ych liter w przydomkach) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Np.: Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 s?owo) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (np.: Mr ____ shows lack of care for consequences.) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw najbardziej odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Upewnij si? czy nie pope?ni?e? b??dów w pisowni.) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Popraw 'przydomki' opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. (Nie tylko b??dy w pisowni!) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Rebuild the sentences  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  

'CHARAKTER I OSOBOWO??'
przymiotniki okre?laj?ce cechy charakteru i osobowo??