www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze s?ownictwa

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poni?sze przedrostki w luki. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz potoczne zwroty angielskie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania multiple choice  
Utwórz potoczne zwroty angielskie. Uwa?aj na Du?e LiTeRy! Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wybierz ?e?sk? form? opisanych s?ów Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw m?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw pary s?ów do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wstaw ?e?ski/m?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 19   18   17   16   15   14   13   12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.