www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRACA'

zawody, biznes, przemys?, relacje w biznesie, zaj?cia
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj osoby do tego czym si? zajmuj?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Zamie? niepoprawne s?owa w podanych powiedzeniach angielskich zwi?zanych z prac?. Proficiency S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wybierz najlepsze zako?czenie aby uzupe?ni? podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Advanced S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Popraw podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wybierz najlepsze s?owa aby uzupe?ni? powiedzenia zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Wype?nij luki aby utworzy? powiedzenia zwi?zane z prac?. Proficiency S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki aby utworzy? powiedzenia zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Kto wykonuje te czynno?ci? Beginner's English S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Kto wykonuje te rzeczy? Znajd? najlepsze okre?lenie. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Crossword  
Kto wykonuje te rzeczy? Wstaw w?a?ciwe s?owa do zda?. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  

'PRACA'
zawody, biznes, przemys?, relacje w biznesie, zaj?cia