www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'S?OWOTWÓRSTWO'

przedrostki, przyrostki, czasowniki z?o?one, rzeczowniki z?o?one, przymiotniki z?o?one
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przedrostek aby stworzy? nowe s?owa. U?yj przyk?adu jako wskazówki. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz przedrostek do podanego rdzenia wyrazu, zachowuj?c znaczenie s?owa podane w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby utworzy? rzeczowniki z?o?one. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiaszach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek - liczebnik. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia opisane przez definicje. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek - liczebnik. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie wyrazu podane w nawiasie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek okre?laj?cy liczb?. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie wyrazu podane w nawiasie. Kieruj si? przyk?adem. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? rzeczowniki z?o?one opisane przez definicje. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  

'S?OWOTWÓRSTWO'
przedrostki, przyrostki, czasowniki z?o?one, rzeczowniki z?o?one, przymiotniki z?o?one