www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'WYRAZY OKRE?LAJ?CE CZAS'

wyra?anie i mierzenie czasu, okre?lanie cz?stotliwo?ci i regularno?ci
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas multiple choice  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas Fill in the empty spaces  

'WYRAZY OKRE?LAJ?CE CZAS'
wyra?anie i mierzenie czasu, okre?lanie cz?stotliwo?ci i regularno?ci