www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'CIA?O LUDZKIE'

cia?o ludzkie od stóp do g?ów, istotne organy, anatomia ludzka
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? w?a?ciwe wyrazy (od szyi w gór?) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Crossword  
Znajd? w?a?ciwe s?owa - cz??ci cia?a od szyi w gór?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Put in the words from the wordlist  
Znajd? w?a?ciwe s?owa - cz??ci cia?a od szyi w gór?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie multiple choice  
Wpisz w?a?ciwe s?owa oznaczaj?ce cz??ci cia?a - od szyi w gór?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Fill in the empty spaces  

'CIA?O LUDZKIE'
cia?o ludzkie od stóp do g?ów, istotne organy, anatomia ludzka