www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'?WIAT ZWIERZ?T'

zwierz?ta udomowione, zwierz?ta dzikie, grupy zwierz?t, anatomia zwierz?t
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw ?e?ski/m?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Wpisz ?e?skie odpowiedniki zwierz?t w definicjach. U?yj my?lnika (-) gdzie to b?dzie mo?liwe Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Crossword  
Wstaw w?a?ciw? nazw? zwierz?cia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciw? nazw? potomstwa podanych zwierz?t. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciw? nazw? potomstwa podanych zwierz?t. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wpisz nazw? doros?ego zwierz?cia obok nazwy jego potomstwa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? potomstwa obok nazwy doros?ego zwierz?cia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? potomstwa tych zwierz?t. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Crossword  

'?WIAT ZWIERZ?T'
zwierz?ta udomowione, zwierz?ta dzikie, grupy zwierz?t, anatomia zwierz?t