www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SPORT I DYSCYPLINY, ZABAWY'

sporty olimpijskie, dyscypliny sportu, sporty zimowe i letnie, czas wolny, rekreacja
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Jak nazywaj? si? ludzie opisani w tych zdaniach? (sport i gry) Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa u?ywane w grach w karty. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Proficiency S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  

'SPORT I DYSCYPLINY, ZABAWY'
sporty olimpijskie, dyscypliny sportu, sporty zimowe i letnie, czas wolny, rekreacja