www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'LICZBY'

u?amki, wyra?enia matematyczne, oznaczenia
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poni?sze liczebniki porz?dkowe. (1st, 2nd, itd.) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Wstaw cyfry pisane s?ownie. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwy liczebnik porz?dkowy (1st, 2nd, itd.) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby multiple choice  
Wpisz s?owa z listy. Wskazówka: twenty-seven (liczby dwucyfrowe rozdzielaj my?lnikiem) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wpisz nast?puj?ce liczebniki porz?dkowe. (1st, 2nd itd.) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nast?puj?ce cyfry. (U?yj jednego s?owa na ka?d? cyfr?, np.: nine hundred ale twenty-six) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Napisz te cyfry s?ownie po angielsku. U?yj ma?ych liter. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Wstaw liczby pisane s?ownie. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wybierz s?owo odpowiadaj?ce podanym liczbom. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby multiple choice  
Napisz te cyfry s?ownie po angielsku. U?yj ma?ych liter. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  

'LICZBY'
u?amki, wyra?enia matematyczne, oznaczenia