www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRAWO I PORZ?DEK'

zbrodnia i kara, przestrzeganie i ?amanie prawa, zasady, prawa, procesy i sprawy s?dowe
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce s?owa. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce s?owa u?ywane w j?zyku biznesu - prawo Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa lub wyra?enia u?ywane w j?zyku biznesu - prawo. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce s?owa lub wyra?enia. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby uzupe?ni? zdania (j?zyk biznesu - prawo). Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby uzupe?ni? zdania (j?zyk biznesu - prawo). Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa lub wyra?enia u?ywane w j?zyku biznesu - prawo. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi s?owani lub wyra?eniami. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  

'PRAWO I PORZ?DEK'
zbrodnia i kara, przestrzeganie i ?amanie prawa, zasady, prawa, procesy i sprawy s?dowe