www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'S?OWA ZAPO?YCZONE'

s?owa i wyra?enia zapo?yczone z innych j?zyków (francuski, ?acina itd.) u?ywane w j?zyku angielskim
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owo pochodzenia francuskiego u?ywane powszechnie w j?zyku angielskim. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Crossword  
Wpisz s?owa pochodzenia francuskiego po ich angelskich odpowiednikach. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Put in the words from the wordlist  
Zast?p s?owa angielskie s?owami pochodzenia francuskiego Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Fill in the empty spaces  

'S?OWA ZAPO?YCZONE'
s?owa i wyra?enia zapo?yczone z innych j?zyków (francuski, ?acina itd.) u?ywane w j?zyku angielskim