www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'RODZINA'

urodziny, ?luby, cz?onkowie rodziny, relacje rodzinne, przodkowie, potomkowie
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ?yciem rodzinnym. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wstaw s?owa zwiazane z ma??e?stwem. Elementary English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa zwiazane z stanem cywilnym. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane ze stanem cywilnym. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina multiple choice  
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa do zda?. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Elementary English S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  

'RODZINA'
urodziny, ?luby, cz?onkowie rodziny, relacje rodzinne, przodkowie, potomkowie