www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PA?STWA I NARODOWO?CI'

j?zyki, geografia, narodowo?ci, ludzie
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
W ka?dej z poni?szych par wyrazów znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wpisz w?a?ciw? nazw? kraju europejskiego. Po nazwie kraju podane s? przymiotnik, obywatel oraz j?zyk danego kraju. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: pa?stwa i narodowo?ci Fill in the empty spaces  

'PA?STWA I NARODOWO?CI'
j?zyki, geografia, narodowo?ci, ludzie