www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SZTUKA I ROZRYWKA'

muzyka, teatr, telewizja, taniec, sztuka klasyczna, sztuka wizualna i nowoczesna, humor, literatura
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij krzy?ówk? s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Crossword  
Wstaw s?owa zwi?zane z koncertami i teatrami do podanych zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij zdania s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij zdania s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka multiple choice  

'SZTUKA I ROZRYWKA'
muzyka, teatr, telewizja, taniec, sztuka klasyczna, sztuka wizualna i nowoczesna, humor, literatura