www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRZYMIOTNIKI'

okre?lanie cech, stopniowanie przymiotników, przymiotniki z?o?one
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane przedrostki we w?a?ciwym miejscu aby stworzy? przeczenia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wstaw poprawne przedrostki aby stworzy? formy przecz?ce przymiotników. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Po??cz formy przecz?ce przymiotników z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wybierz przymiotnik, który najbardziej pasuje do opisu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Wstaw form? przecz?ca przymiotników w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz form? przecz?c? podanych przymiotników. Definicja pomo?e Ci w budowie s?ów. Advanced S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? przymiotników w nawiasach. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? przymiotników w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? podanych przymiotników. Definicja pomo?e Ci w budowie s?ów. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? podanych przymiotników. Definicja pomo?e Ci w budownie s?ów. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? przeczenia do podanych przymiotników. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz formy przecz?ce podanych przymiotników. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest przymiotnik który oznacza 'excessively forward'. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest przymiotnik który oznacza 'not willing to be flexible' Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Dopasuj przymiotniki do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  

'PRZYMIOTNIKI'
okre?lanie cech, stopniowanie przymiotników, przymiotniki z?o?one