www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'CZYNNO?CI I ZACHOWANIA'

czasowniki, co robi? dane przedmioty, co robi? ludzie, poruszanie si?
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj w?a?ciwe definicje do podanych czasowników. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Popraw b??dy w podanych s?owach i ich definicjach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw podane czasowniki do zda?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane formy przecz?ce czasowników z ich definicjami. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Popraw wszystkie b?edy w pisowni w podanych czasownikach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwy czasownik aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij poni?sze zdania w stronie biernej. Proficiency S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw poni?sze czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw poni?sze czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  

'CZYNNO?CI I ZACHOWANIA'
czasowniki, co robi? dane przedmioty, co robi? ludzie, poruszanie si?