www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Testy wielokrotnego wyboru

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz poprawn? odpowied?. Beginner's English Gramatyka: liczba mnoga multiple choice  
Wpisz poprawne s?owo. (terminy podstawowe) Pre-intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse multiple choice  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas multiple choice  
Uzupe?nij zdania s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka multiple choice  
Wybierz w?a?ciw? nazw? potomstwa podanych zwierz?t. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owo o przeciwnym znaczeniu. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Jaki owoc lub warzywo jest opisywane? Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin multiple choice  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? poprawne wyra?enia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Znajd? w?a?ciwe s?owa do uzupe?nienia luk. Lower intermediate unspecified type: multiple choice  
Wybierz s?owo odpowiadaj?ce podanym liczbom. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby multiple choice  
Wstaw w?a?ciwe s?owo aby uzupe?ni? zdanie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii multiple choice  
Znajd? w?a?ciwe s?owa Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 7   6   5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.