www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom podstawowy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing'). Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym ('will' lub 'going to'). Elementary English Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym Future Simple lub tera?niejszym Present Simple ('will' lub 'do'). Elementary English Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Fill in the missing parts in the following sentences using ONE word only.
(Translated soon!)
Elementary English Gramatyka: pytania Fill in the empty spaces  
Fill in the blanks with much/many or a few/a little.
(Translated soon!)
Beginner's English unspecified type: Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Fill in the gaps with the correct form of the verbs 'to be' and 'to have'. (Present tense only!)
(Translated soon!)
Beginner's English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Fill in the missing prepositions.
(Translated soon!)
Elementary English S?ownictwo ogólne: brak kategorii Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
7  6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.