www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz poprawn? odpowied?. Beginner's English Gramatyka: liczba mnoga multiple choice  
Wstaw podane s?owa do zda?. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Popraw poni?sze zdania. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Przymiotniki - wpisz ich odpowiedniki o przeciwnym znaczeniu a otrzymasz kolejne 3 przymiotniki. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w ?wiczeniu. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz podane s?owa obok ich odpowiedników o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane s?owa z ich odpowiednikami o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe formy zaimków osobowych. Beginner's English Gramatyka: zaimki Fill in the empty spaces  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w nawiasach. Beginner's English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw wszystkie b??dy w pisowni wyrazów. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Napisz te cyfry s?ownie po angielsku. U?yj ma?ych liter. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Wybierz s?owo odpowiadaj?ce podanym liczbom. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby multiple choice  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw liczby pisane s?ownie. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.