www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PISOWNIA'

korekta tekstów - ortografia i interpunkcja, wielkie litery, znaki przestankowe
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw pisowni? w podanych s?owach i ich definicjach. W ka?dym punkcie znajduje si? JEDEN b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw pisowni? w podanych s?owach i ich definicjach. W ka?dym punkcie znajduje si? JEDEN b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w poni?szych zestawach. Jedno zdanie = jeden b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Oops! Znajd? i popraw b??dy w pisowni w nazwach osób i opisach ich pracy. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w podanych s?owach i ich definicjach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
W ka?dym zdaniu znajduje sie JEDEN b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
W ka?dym zdaniu znajduje sie jeden b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b?edy w pisowni w podanych czasownikach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w podanych rzeczownikach i ich definicjach. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
W ka?dym ze zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw wszystkie b??dy w pisowni w podanych s?owach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy w pisowni w rzeczownikach i ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy w pisowni w podanych s?owachi ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w nast?puj?cych wyra?eniach zwi?zanych z Human Resources. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w zdaniach zwi?zanych z Human Resources. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  

'PISOWNIA'
korekta tekstów - ortografia i interpunkcja, wielkie litery, znaki przestankowe