www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'DODATKOWO'

?wiczenia ró?ne (cz?sto pope?niane b??dy gramatyczne)
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wszystkie poni?sze zdania zawieraj? b??d gramatyczny. Znajd? je i popraw. Elementary English Gramatyka: dodatkowo Rebuild the sentences  

'DODATKOWO'
?wiczenia ró?ne (cz?sto pope?niane b??dy gramatyczne)