www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPO'

much/many
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Fill in the blanks with much/many or a few/a little.
(Translated soon!)
Beginner's English unspecified type: Fill in the empty spaces  
Wstaw s?owa z listy. Pomy?l dlaczego s?owa s? w liczbie mnogiej lub pojedynczej. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Znajd? i popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Lower intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wstaw 'is' lub 'are' oraz s?owa w nawiasach w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Wstaw 'much' lub 'many' oraz w?a?ciw? form? rzeczowników w nawiasach. (np.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  

'RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPO'
much/many