www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'TRYBY WARUNKOWE'

tryby warunkowe w czasie tera?niejszym, przesz?ym i przysz?ym oraz zerowy tryb warunkowy
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie. (tryby warunkowe I, II, III) Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym Future Simple lub tera?niejszym Present Simple ('will' lub 'do'). Elementary English Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie. (ukryty tryb warunkowy, czas tera?niejszy, przesz?y, tryb warunkowy przysz?y) Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie trybu warunkowego przesz?ego (u?yj 'would' tam gdzie to b?dzie konieczne). Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (Past Simple lub 'would' - ukryty tryb warunkowy - 2-gi tryb warunkowy) Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie u?ywaj?c Future Simple ('will do') lub Present Simple ('do'). Pre-intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Future Simple ('will do') Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple ('do') lub Future Simple ('will do') Pre-intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych cytatach i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Ka?dy z cytatów zawiera jeden b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania warunkowe. (cytaty) Advanced Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  
Uzupe?nij poni?sze zdania warunkowe. (cytaty) Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  

'TRYBY WARUNKOWE'
tryby warunkowe w czasie tera?niejszym, przesz?ym i przysz?ym oraz zerowy tryb warunkowy