www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRZYMIOTNIKI'

stopniowanie przymiotników, regularne i nieregularne formy przymiotników
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu. Elementary English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych poni?ej. Elementary English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owo o przeciwnym znaczeniu. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Po??cz podane s?owa z ich odpowiednikami o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wpisz podane s?owa obok ich odpowiedników o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w ?wiczeniu. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Przymiotniki - wpisz ich odpowiedniki o przeciwnym znaczeniu a otrzymasz kolejne 3 przymiotniki. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Crossword  

'PRZYMIOTNIKI'
stopniowanie przymiotników, regularne i nieregularne formy przymiotników