www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'MARKETING'

strategie cenowe, sprzeda?, merchandising
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
W ka?dym z podanych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (handel i marketing) Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Zast?p b??dne s?owa aby utworzy? rzeczowniki zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Zast?p b??dne s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Rebuild the sentences  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z handlem i marketingiem Advanced S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  

'MARKETING'
strategie cenowe, sprzeda?, merchandising