www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'ZARZ?DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI'

zarz?dzanie personelem, stanowiska i kariera, BHP, rekrutacja, relacje w biznesie
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Popraw b??dy w pisowni w nast?puj?cych wyra?eniach zwi?zanych z Human Resources. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dne wyra?enia w zdaniach aby otrzyma? poprawne wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Rebuild the sentences  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Popraw b??dy w pisowni w zdaniach zwi?zanych z Human Resources. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wyra?enia tak aby zbudowa? poprawne wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Rebuild the sentences  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze ?rodowiskiem pracy. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze ?rodowiskiem pracy. Lower intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  

'ZARZ?DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI'
zarz?dzanie personelem, stanowiska i kariera, BHP, rekrutacja, relacje w biznesie