www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'IDIOMY W J?ZYKU BIZNESU'

wyra?enia idiomatyczne, s?owa z?o?one, czasowniuki z?o?one (phrasal verbs) u?ywane w ?wiecie biznesu
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane przyimki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
W podanych czasownikach z?o?onych (phrasal verbs) brakuje przyimków - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane przyimki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
W podanych czasownikach z?o?onych (phrasal verbs) brakuje przyimków - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
Wstaw w?a?ciwy czasownik aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  

'IDIOMY W J?ZYKU BIZNESU'
wyra?enia idiomatyczne, s?owa z?o?one, czasowniuki z?o?one (phrasal verbs) u?ywane w ?wiecie biznesu