www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'KSI?GOWO?? I FINANSE'

znane i mniej znane s?owa u?ywane w ksi?gowo?ci i finansach
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Proficiency S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Proficiency S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Popraw b??dne wyra?enia w podanych zdaniach. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse multiple choice  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj podane wyra?enia do definicji (lub zda? przyk?adowych) zwi?zanych z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER tylko na pocz?tku zda?. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Popraw podane zdania aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse multiple choice  
Utwórz wyra?enia rzeczownikowe zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  

'KSI?GOWO?? I FINANSE'
znane i mniej znane s?owa u?ywane w ksi?gowo?ci i finansach