www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky View this page in English
 Englannin kielioppi- ja sanastoharjoitteet listattuna aiheittain.


Olemassaolevat harjoitteet

Jos et löydä mitä etsit, pidä huoli että laitat sivumme suosikkeihesi ja tulet myöhemmin uudelleen. Lisäämme uusia harjoitteita joka viikko.
Suunnitteilla olevat harjoitteet

Enlannin sanastoharjoitteet ESL/EFL oppilaille:

adjektiivit laatu, komparatiivit, superlatiivit, yhdyssana-adjektiivit, määritteet,  
adverbit/prepositiot verbit+adverbit/prepositiot  
ajan ilmaisut ajan mittaaminen ja ilmaisu, yleisyys ja säännöllisyys  
eläinmaailma kesytetyt eläimet, villieläimet, eläinryhmät, eläinten anatomia  
ihmiskeho ihmiskeho päästä varpaisiin, keskeiset elimet, ihmisen anatomia  
kasvimaailma maanviljely, luonto, metsätalous, hedelmät, vihannekset, kasvibiologia  
kaupungit ja ympäristö kaupunginosat ja paikka- ja navigaatiosanat kaupungissa ja maalla  
laki ja järjestys rikos ja rangaistus, lain totteleminen ja rikkominen, säännöt, oikeudenkäynti  
liiketalous liiketalouden ja finanssitieteen jokapäiväiset sanat  
luonne ja persoonallisuus adjektiivit kuvailemaan henkilön luonteenpiirteitä ja persoonallisuutta  
maat ja kansallisuudet kielet, maantiede, kansallisuudet, ihmiset  
numerot desimaalit, ordinaaliluvut, matemaattiset ilmaisut, merkintätavat  
perhe syntymät, avioliitot, kuolemat, perheenjäsenet, perhesuhteet, esi-isät ja jälkikasvut  
sanojen muodostaminen etuliitteet, jälkiliitteet yhdyssanaverbit, yhdyssanasubstantiivit, yhdyssana-adjektiivit  
taide ja viihde musiikki. teatteri. televisio. tanssiminen, klassiset taiteet, visuaaliset taiteet, esittävät taiteet, huumori, kaunokirjallisuus  
teot ja toiminnot verbit, mitä asiat tekevät, mitä ihmiset tekevät, liikkeet  
työ työpaikat, liiketalous, teollisuus, teolliset suhteet, ammatit  
urheilu ja pelit Olympialaiset ja muut, yleisurheilu, pallopelit, kesä-talvi lajit, vapaa-aika, virkistyminen  
vaatteet lasten vaatteet, miesten asusteet, nastenasusteet, urheiluasusteet  
vieraskieliset sanat vieraskieliset sanat ja ilmaisut jokapäiväisessä englannissa  

Englannin kielioppiharjoitteet listattuna

adjektiivit komparatiiviadjektiivit, superlatiiviadjektiivit ja yleiset ja harvinaiset adjektiivien muodot 
adverbit/prepositiot verbi + prepositio lauseet (take off, give up) 
aikamuodot preesensi, imperfekti, futuuri 
apuverbit miten ja milloin käyttää apuverbejä (do, did, have, be) 
artikkelit oikeea a/an/the sanojen käyttö 
futuuri futuurin yksikkö ja -kestomuoto 
imperfekti imperfektin yksikkö ja -kestomuoto 
joitain/yhtään somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere (kysymys- ja kieltolauseet) 
konditionaali preesensi, imperfekti, futuuri jne. 
kysymyssanat kysymyssanat englannin kielessä - sekoitetut aikamuodot 
määrää ilmoittavat sanat much/many 
modaaliverbit must, can, may, would, should, could, might, ought to, have to, need, mustn't (preesensi ja imperfekti) 
monikkomuosot yleiset ja harvinaiset substantiivit, (man-men, ox-oxen, fish-fish) 
oikeinkirjoitus oikoluku - oikeinkirjoitus ja välimerkkiharjoitteet, isolla alkavat sanat, välimerkit, 
on/olla (there is/there are) there is/there are lauseiden käyttö preesensissä, imperfektisä ja futuurissa 
passiivinen puhe passiivinen puhe kaikissa preesensin, imperfektin ja futuurin aikamuodoissa 
preesensi preesensin yksikkö ja -kestomuoto 
prepositiot none 
pronomiinit henkilö- ja possessiivipronominit 
sekalaiset yleiset virheet englannin kielessä 
verbi + prepositio katso ulos 
verbit + ing ja verbi + infini verbin nominaalimuoto vai infinitiivi? - need to go, like fishing, want to eat, stopped to eat, stopped eating 

Liiketalousenglannin sanaston aiheet:

arvopaperit,osakkeet ja yritysvaltaukset fuusiot, arvopaperimarkkinat ja kaikki mikä liittyy sijoituksiin 
henkilöresurssit henkilöstön johtaminen, työpaikat ja urat, terveys ja turvallisuus, rekrytointi, teolliset suhteet 
kauppalaki tekinjänoikeudet, etiikka, netiikka 
kirjanpito ja rahatalous kirjanpidon ja rahatalouden yleiset ja vähemmän yleiset sanat 
liiketalouden ilmaisut idiomaattiset ilmaisut, yhdyssanat ja adverbin/proposition käyttö liikemaailmassa 
markkinointi hinnoittelu, tilausmyynti, mainostavara 
Olemassaolevat harjoitteet:

Valmistelemme seuraavia interaktiivisia online harjoitteita:

Enlannin sanastoharjoitteet ESL/EFL oppilaille:

Amerikan Englanti vastaan Engl. Englanti opi amerikan englannin ja englannin englannin erot Tulossa pian! 
asenteet ja uskomukset mielipiteen ilmaisu, asenteet, uskomukset ja mielipiteet, tietäminen ja ymmärtäminen Tulossa pian! 
asiat ympärillämme työkalut, huonekalut, kotitalous, jokapäiväiset asiat Tulossa pian! 
henkilökohtainen talous henkilökohtaiseen talouteen liittyvät sanat päivittäisessä englannissa Tulossa pian! 
ihmisten kommunikointi kirjoitettu ja puhuttu kieli, kehonkieli, media Tulossa pian! 
ilmaisut yleiset ja harvinaiset ilmaisut jokapäiväisessä englannissa Tulossa pian! 
informaatioteknologia telekommunikaatio, tietokoneet, radiolähetykset, internet Tulossa pian! 
koko, määrä, mittasuhteet, mittayksik kuinka määritellä objekti käyttämällä adjektiiveja Tulossa pian! 
kulkuvälineet ja matkustaminen kulkuvälinetyypit, kuljetus, osat ja lisävarusteet Tulossa pian! 
maa ja avaruus universumi. tähtitiede, karttaoppi, ympärisönsuojelulliset asiat, sää, ilmasto ja meteorologia, geologia Tulossa pian! 
materiaalit ja koostumukset erilaiset materiaalit ja koostumukset päivittäisessä englannissa Tulossa pian! 
mielialat sanat, jotka ilmaisevat henkilön mielialaa ja asennetta Tulossa pian! 
muodot erilaisia muotoja jotka voivat olla hyödyllisiä päivittäisessä englannissa Tulossa pian! 
politiikka ja talouselämä makrotalous, sota, rauha, työttömyys, hallinnon systeemit, vaalit, kansainvälinen politiikka Tulossa pian! 
rakennus- ja yhteiskuntatekniikka erilaiset rakennustyypit ja -osat, sisustaminen, rakentaminen Tulossa pian! 
ruoka ja juoma ruoanlaitto, syöminen ja juominen, ruoat ja juomat, maut, keittotaito, ateriat Tulossa pian! 
sekavat sanat ESL/EFL oppilaiden yleiset virheet Tulossa pian! 
syy ja vaikutus mikä aiheutti mitä ja mitkä ovat seuraukset Tulossa pian! 
terveys ja sairaus ensiapu, sairaala ja lääkärit, sairauksien tyypit ja hoidot, hyösyllisä puhekielen lauseita Tulossa pian! 
todennäköisyys - välttämättömyys normaalius. välttämättömyys, todennäköisyys, todennäköisyyksien ilmaiseminen Tulossa pian! 
ylös ja alas - Tulossa pian! 

Englannin kielioppiharjoitteet listattuna:

Liiketalousenglannin sanaston aiheet:

henkilökohtainen talous Yleisimmät sanat liittyen rahaan ja talouteen Tulossa pian! 
informaatio teknologia ohjelmointi, tietojen käsittely liittyen liikemaailmaan Tulossa pian! 
kansainvälinen markkinointi vienti Tulossa pian! 
kirjallinen tiedotus yhteenvedot, muistiot ja raportit, liiketalouden tietojen ymmärtäminen Tulossa pian! 
kuljetus ja jakelu - Tulossa pian! 
mainostaminen opi miten mainosfirmat käyttävät erilaisia kaupanteon temppuja Tulossa pian! 
pankkitoiminta rahalla on väliä, valuutta Tulossa pian! 
tapaamiset kokoushuoneiden kieli Tulossa pian! 
tehdastuotanto prosessit ja toiminnot, teollisuus Tulossa pian! 
toiminta ongelmien kanssa valittaminen ja pahoittelu Tulossa pian! 
toimisto hallinnointi, liikkeenhoito, toimistoharjoittelu, Tulossa pian! 
vakuutus sanat ja ilmaisut liittyen vakuutusmaailmaan Tulossa pian! 
valtionhallinto ja politiikka makrotaloustiede, verotus, keskuspankkitoiminta, yhdistykset, työttömyys Tulossa pian! Mini sivukartta:
Kotisivu | Valitse harjoite | Harjoitteita aloittelijoille | Alkeelliset harjoitteet | Melkein keskitason harjoitteet | Alemman keskitason harjoitteet | Ylemmän keskitason harjoitteet | Kehittyneet harjoitteet | Ammattimaiset harjoitteet | Kielioppiharjoitteet | Sanastoharjoitteet | Liiketalousenglannin harjoitteet | Ristikko | Monivalinta harjoitteet | Täytä puuttuvat kohdat harjoitteet | Lisää sanoihin harjoitteet | Tietoa meistä | Virtuaaliset oppitunnit| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Mikä on nonstopenglish.com?
Voit harjoittaa englannin sanastoasi ja kielioppiasi ilmaisilla harjoitteilla. Opi uusia sanoja helposti. Harjoitteita on joka tasolle. Opettajat voivat saada printattavia versioita sähköpostiinsa.