www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'FRÁZOVÁ SLOVESA'

frázová slovesa typu sloveso + p?edložka ( take off, give up )
 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte správná frázová slovesa k dopln?ní v?t s tematikou Obchod. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
U n?kterých frázových sloves chybí p?edložky. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Vyberte vhodnou p?edložku a utvo?te náležité frázové sloveso z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
Vyberte vhodn? frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?edložky do frázových sloves používaných v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
V n?kterých v?tách chybí p?edložkové ?ásti použitých frázových sloves. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Vyberte vhodnou p?edložku k frázovým sloves?m z oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
Zvolte vhodnou p?edložku a utvo?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  

'FRÁZOVÁ SLOVESA'
frázová slovesa typu sloveso + p?edložka ( take off, give up ) 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.