www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'ZÁKONY A P?EDPISY'

zlo?in a trest, dodržování a porušování zákon?, p?edpisy a na?ízení, soudnictví a soudní p?ípady
 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te chyb?jící slova. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova z oblasti právní tematiky. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t a frází z oblasti práva. Uvád?jte nezkrácené tvary. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t nebo frází. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo a dopl?te do v?ty ( právní terminologie ). Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo a dopl?te do v?ty ( právo). Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Vepište vhodné slovo nebo frázi z oblasti práva. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Prázdná místa ve v?tách a frázích vypl?te náležitým slovem . Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  

'ZÁKONY A P?EDPISY'
zlo?in a trest, dodržování a porušování zákon?, p?edpisy a na?ízení, soudnictví a soudní p?ípady 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.