www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRÁCE'

zam?stnání, obchod, pr?mysl, výrobní vztahy, profese
 
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te názvy osob k popis?m jejich ?inností. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Z nabídky zvolte správné slovo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Vyberte vhodá slova a utvo?te úsloví vztahující se k práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
V následujícíh po?ekadlech o práci nahra?te nevhodná slova správnými. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Vyberte správné slovo pro dokon?ení anglických úsloví o práci. Advanced b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte z nabídky vhodná slova pro dopln?ní anglických úsloví o práci. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Opravte tato anglická úsloví o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?jší výraz a dokon?ete po?ekadlo o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Kdo d?lá tyto v?ci? Beginner's English b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Crossword  
Kdo d?lá co? Dejte slova do v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  

'PRÁCE'
zam?stnání, obchod, pr?mysl, výrobní vztahy, profese 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.