www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'UM?NÍ A ZÁBAVA'

hudba, divadlo, televize, tanec, klasické um?ní, výtvarné um?ní, jevištní um?ní, humor, literatura
 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te k?ížovku a slova napište do v?t - téma koncerty a divadlo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Crossword  
Dopl?te do v?t slova z oblasti koncerty a divadlo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Put in the words from the wordlist  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Fill in the empty spaces  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava multiple choice  

'UM?NÍ A ZÁBAVA'
hudba, divadlo, televize, tanec, klasické um?ní, výtvarné um?ní, jevištní um?ní, humor, literatura 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.