www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'MINULÉ ?ASY'

minulý prostý, minulý pr?b?hový, p?edminulý prostý a pr?b?hový
 
Zadání Úrove?   Test    
Sloves v závorce použijte podle pot?eby ve tvaru ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového ( did - was/were doing). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého pr?b?hového nebo minulého prostého ( was/were doing - did). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Dejte slova v závorce do?asu minulého prostého (did) nebo minulého pr?b?hového ( was/were doing). Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu p?edminulého nebo minulého prostého ( had done - did). Lower intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Dejte slova v závorce do ?asu minuléno prostého nebo p?eminulého ( did - had done). Upper intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Lower intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte sloveso ve form? minulého prostého ?asu. Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  

'MINULÉ ?ASY'
minulý prostý, minulý pr?b?hový, p?edminulý prostý a pr?b?hový 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.