www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PO?ITATELNÉ/NEPO?ITATELNÉ'

many/much
 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te much/many nebo few/a little. Beginner's English unspecified type: Fill in the empty spaces  
Vyberte a použije nabízená slova.. P?emýšlejte o použití množného a jednotného ?ísla. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Dokon?et v?tu nejlepším zp?sobem. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Lower intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Použijte IS / ARE a slova v závorce dejte do jednotného / množného ?ísla. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  

'PO?ITATELNÉ/NEPO?ITATELNÉ'
many/much 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.