www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'Ú?ETNICTVÍ A FINANCE'

b?žná a mén? používaná slova ve sfé?e ú?etnictví a financí
 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodná slovní spojení z oblasti ú?etnictví a daní. Pou?ijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodná slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti ú?etnictví a daní. Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Opravte chybné výrazy v následujícíh v?tách. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?jší slovo pro slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Uve?te nejvhodn?jší slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. ( Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t.) Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te k sob? odpovídající výrazy a definice z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Opravte tyto v?ty a utvo?te tak smysluplná slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Vyberte nejlepší výraz k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Na za?átku v?t použijte KAPITÁLKY. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  

'Ú?ETNICTVÍ A FINANCE'
b?žná a mén? používaná slova ve sfé?e ú?etnictví a financí 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.